Christmas 2 Business sutartis

Mes, MB SEZONO RITMU Įmonės kodas 304344884, PVM kodas LT100010357919, atstovaujama direktorės Editos Ramanauskaitės, veikiančio pagal Įmonės Įstatus, toliau vadinamas Organizatorius ir paslaugų pirkėju,  toliau vadinamas Dalyvis, toliau Organizatorius ir Dalyvis kartu gali būti vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarėme šią Sutartį dėl dalyvavimo parodoje „Christmas2Business“, toliau vadinamą Sutartimi:

[edgtf_accordion style=“accordion“][edgtf_accordion_tab title=“I. SUTARTIES DALYKAS“]

1.1. Šalys susitaria, kad Organizatorius suteiks šios Sutarties 2 straipsnyje numatytas Paslaugas Dalyviui dalyvaujant specializuotoje parodoje „Christmas2Business“, toliau vadinama Paroda, o Dalyvis įsipareigoja dalyvauti Parodoje šios Sutarties 3.1 punkte numatytu būdu bei tinkamai ir laiku atsiskaityti už suteiktas Paslaugas.

1.2. Specializuota paroda „Christmas2Business“ vyks 2017 m. rugsėjo 14 d. nuo 11 iki 18 val. Ir rugsėjo 15 d. nuo 11 iki 17 val., Lofte, Švitrigailos g. 29, Vilniuje.

[/edgtf_accordion_tab][edgtf_accordion_tab title=“II. ORGANIZATORIAUS TEIKIAMOS PASLAUGOS“]

2.1. Organizatorius įsipareigoja suteikti Dalyviui stendą Dalyvio ekspozicijai įrengti Parodoje arba išspausdinti reklamą parodos leidinyje.

2.2. Organizatorius įsipareigoja viešinti Dalyvio pateiktą informaciją Parodos socialiniame tinkle ir parodos leidinyje.

2.3.Organizatorius įsipareigoja suteikti Dalyviui reikalingą papildomą įrangą ekspozicijai stende įrengti už papildomą mokestį.

[/edgtf_accordion_tab][edgtf_accordion_tab title=“III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI“]

3.1. Organizatorius įsipareigoja:

3.1.1. Suteikti Dalyviui Stendą, tinkamą Dalyvio ekspozicijai įrengti, šios Sutarties 1.2 punkte numatytam terminui.

3.1.2. Užtikrinti patalpų priežiūrą.

3.1.3. Užtikrinti stendo, inventoriaus, ekspozicijos saugumą, kai patalpose nėra Dalyvių.

3.1.4. Užtikrinti prieš gaisrinę saugą, ekspozicijų bei inventoriaus apsaugą.

3.1.5. Išspausdinti Dalyvio laiku ir tinkamai pateiktą informaciją Parodos informaciniame leidinyje.

3.2. Dalyvis įsipareigoja:

3.2.1. įrengti savo ekspoziciją ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 14 d. 10:30 val.;

3.2.2. stendą naudoti tik ekspozicijai įrengti bei savo produkcijai eksponuoti;

3.2.3. laikytis gaisrinės saugos, ekologinių reikalavimų;

3.2.4. Pateikti Organizatoriui tikslų stende dirbsiančių asmenų sąrašą likus ne mažiau nei dviem savaitėm iki parodos dienos.

3.2.5. jei reikalinga užsisakyti ir/ar suderinti su Organizatoriumi papildomos įrangos komplektaciją, užrašą ant frizo (stendo pavadinimą) likus ne mažiau kaip dviem savaitėm iki parodos dienos.

3.2.6. Iki 2017 m. rugsėjo 1 d. pateikti Organizatoriui informacinę medžiagą parodos leidiniui.

3.2.7. Dalyvauti parodoje visą parodos laikotarpį punktas 1.2.

3.2.8. Organizatoriaus Dalyviui pateiktus dokumentus grąžinti iki 2017 m. rugsėjo 11 d.

3.2.10. Registruotis Parodoje. Registracija vyks 2017 m. rugsėjo 13 d. nuo 10 val. iki 16 val. Dalyvis gali registruotis Parodoje tik tuo atveju, jeigu iki 2017 m. rugsėjo 8 d. jis yra tinkamai atsiskaitęs su Organizatoriumi pagal šią Sutartį ir suderinęs papildomos įrangos eksploatacijos klausimus su Organizatoriumi. Dalyvis supranta, kad registracija Parodoje yra būtina dalyvavimo Parodoje sąlyga.

[/edgtf_accordion_tab][/edgtf_accordion]
[edgtf_accordion style=“accordion“][edgtf_accordion_tab title=“IV. PASLAUGŲ KAINA“]

4.1. Šalys susitaria, kad Dalyvis už šios Sutarties 2 straipsnyje numatytas Paslaugas mokės Organizatoriui.

4.2. Šios Sutarties 4.1 punkte numatytas mokestis turi būti apmokėtas Organizatoriui pateikus išankstinę sąskaitą faktūrą  iki joje nurodytos datos.

4.3. Tuo atveju, jeigu dalyvis pateikia paraišką dėl papildomos stendo įrangos Organizatoriui pateikia vėliau nei nurodyta 3.2.5. punkte, skaičiuojamas, Dalyvis turi sumokėti 50 procentų didesnį Paslaugų mokestį nei nurodyta šios Sutarties 4.1 punkte.

[/edgtf_accordion_tab][edgtf_accordion_tab title=“V. SUTARTIES NEVYKDYMO AR NETINKAMO VYKDYMO PASEKMĖS“]

5.1. Tuo atveju, jeigu Dalyvis neįvykdo šios Sutarties 4.2 punkto, Organizatorius turi teisę nutraukti sutartį. Tokiu atveju, Dalyvio įmokėtos įmokos jam negrąžinamos ir lieka Organizatoriui kaip bauda.

5.2. Dalyviui atsisakius dalyvauti parodoje vėliau nei 6.4. punkte numatytu terminu sumokėtos šios Sutarties 4.1 punkte numatytos įmokos yra negrąžinamos.

5.3. Nepateikus Organizatoriui informacinės medžiagos parodos informaciniam leidiniui iki 2017 m. rugsėjo 1 d., dalyvio įrašas į leidinį neįtraukiamas.

5.4. Tuo atveju, jeigu Dalyvis sugadina jam suteiktą stendą arba ekspozicijos vietą, jis privalo atlyginti visas stendo ir vietos taisymo išlaidas.

[/edgtf_accordion_tab][edgtf_accordion_tab title=“VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“]

6.1. Nesutarimai, kurie gali atsirasti dėl šios sutarties ir yra susijęs su jos  galiojimu, vykdymu, nutraukimu, sprendžiami abiejų šalių susitarimu, o nesutarus, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

6.3. Visi sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie surašyti raštu, pasirašyti abiejų sutarties šalių, o parašai patvirtinti šalių antspaudais.

6.4. Dalyvis turi teisę atsisakyti dalyvauti parodoje ir nutraukti sutartį likus iki parodos pradžios ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų.

6.5. Dalyvio atsisakymas dalyvauti parodoje su prašymu grąžinti išankstinį apmokėjimą turi būti pateiktas raštu, patvirtintu firmos įgalioto asmens arba vadovo parašu ir antspaudu, ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki parodos pradžios.

6.6. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurie po vieną išduodami Organizatoriui ir Dalyviui ir turi vienodą teisinę galią.

6.7. Visi klausimai, susiję su Sutarties objektu bei sąlygomis ir neaptarti šioje Sutartyje, yra reguliuojami LR CK ir kitų LR įstatymų nuostatomis.

[/edgtf_accordion_tab][/edgtf_accordion]
[edgtf_separator position=“center“ color=“#ededed“ width=“100%“ thickness=“2″ top_margin=“36px“ bottom_margin=“13px“]

VII. ORGANIZATORIAUS REKVIZITAI

MB SEZONO RITMU
Įmonės kodas 304344884
PVM kodas LT100010357919
A.s. LT837300010149367795 SWEDBANK

labas@christmas2business.lt
Direktorė Edita Ramanauskaitė

[edgtf_icon icon_pack=“font_awesome“ fa_icon=“icon-call-end“ size=“edgtf-icon-tiny“ custom_size=“25″ type=“normal“ icon_animation=““ icon_color=“#1d665f“] +370 630 84949